Google Glass

Google Glass

Google Glass: la realtà aumentata sviluppata da Google.